استارت آپ ها

startup-image

ماهد

سبک زندگی، مد و پوشاک

startup-image

قرآن برای کودکان

بازی و سرگرمی

startup-image

قصه خانه

انیمیشن، فیلم و تولید محتوا

startup-image

رایمون مدیا

نهاد حوزه نوآوری

startup-image

پاردایس هاب

نهاد حوزه نوآوری

startup-image

شتابدهنده کوالاپ

شتابدهنده

startup-image

مدتاک

آموزش و یادگیری

startup-image

همتیک

خدمات کسب و کار

startup-image

رسانه آفتاب

صوت و موسیقی

startup-image

مشورپ

کسب و کارهای دیجیتال

startup-image

آسانیسم

کسب و کارهای دیجیتال

startup-image

استودیو میدوپیا

بازی و سرگرمی

startup-image

ویراویراست

کتاب، چاپ و نشر

startup-image

روبراه

گردشگری

startup-image

دیجیتون

انیمیشن، فیلم و تولید محتوا

startup-image

بردباز

بازی و سرگرمی

startup-image

فنیکس گیمز

بازی و سرگرمی

startup-image

CRM24

خدمات کسب و کار

startup-image

دوسل

صوت و موسیقی

startup-image

100 استارت اپ

نهاد حوزه نوآوری

startup-image

M1 PUBLISHER

بازی و سرگرمی

startup-image

مدریک گیمز

بازی و سرگرمی

startup-image

زبانشناس

آموزش و یادگیری

startup-image

دانشیار

آموزش و یادگیری

startup-image

تراز

آموزش و یادگیری

startup-image

رایاد

کسب و کارهای دیجیتال

startup-image

کارن کراد

خدمات کسب و کار

startup-image

مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا

شتابدهنده

startup-image

کوئیزشن

بازی و سرگرمی

startup-image

ماباتو

خدمات کسب و کار

startup-image

آکادمی مد و طراحی پوشاک ایران

سبک زندگی، مد و پوشاک

startup-image

خانه نوآوری

شتابدهنده

startup-image

هاوش

شتابدهنده

startup-image

شیک و پیک

سبک زندگی، مد و پوشاک

startup-image

لینوم

آموزش و یادگیری

startup-image

مُد و پُد

سبک زندگی، مد و پوشاک

startup-image

خانواده توانمند

آموزش و یادگیری

startup-image

مردادتک

شتابدهنده

startup-image

ماه بانو | بازی فکری و معمایی

بازی و سرگرمی

startup-image

اشراق استادی

آموزش و یادگیری

startup-image

بوکارو

کتاب، چاپ و نشر

startup-image

شتابدهنده صدران

شتابدهنده

startup-image

مرکز نوآوری تبیان

شتابدهنده

startup-image

شتابدهنده خشت

شتابدهنده

startup-image

چمدون

گردشگری

startup-image

استودیو انیمیشن دوکارد

بازی و سرگرمی

startup-image

دادیاب

خدمات کسب و کار

startup-image

تانک

کسب و کارهای دیجیتال

startup-image

شتابدهنده اجوتک

شتابدهنده

startup-image

استودیو پندار

بازی و سرگرمی

startup-image

استودیو پیله

بازی و سرگرمی

startup-image

سوچن

سبک زندگی، مد و پوشاک

startup-image

دایره مینا

کتاب، چاپ و نشر