تجربه زندگی اصیل با ماهد

خانه ماهد از سال ۱۳۹۱ در زمینه جهاد فرهنگی فعالیت خود را با یک تیم خلاق آغاز کرده است و در زمینه تولید محصولاتی کاربردی در حوزه سبک زندگی فعالیت میکند. اهالی خانه ماهد هنرمندانی هستند که درد گذشتن از هویت را دارند و برای آن تلاش می کنند. حرفشان این است که در این دنیای جدید می توان اصیل زندگی کرد، با هویت و ریشه دار بود و همراه این تغییراتِ سریع، پیش رفت. برای پیشبرد این نگاه، چند اتاق در خانه ماهد ایجاد کرده اند: اتاق «محیا»: اتاق هیئت و مقاومتِ خانه ماهد است که با هدف احیای هویت اصیل در اجرای مناسک مذهبی و همراه کردن زندگی امروز با قهرمانان واقعی ملی و مذهبی مان بنا شده است. اتاق «چنته»: اتاق سوغات و هدایا در خانه ماهد است که با نقش های بسیار وسیع و عمیق دارد.در این اتاق برای تمام وجوه زندگی امروز اسباب اصیلی تولید می‌کنند که رنگ و عطر اصالت در خانه‌هامان بپیچد. اتاق «چوق»: اتاق دیگری در خانه ماهد است برای خوشحالی‌جات کتاب. عشاق کتاب اهالی این اتاق هستند. هرآنچه برای آسایش و لذت‌بخش‌تر شدن اوقات یک کتاب‌خوان لازم است را هنرمندان این اتاق تولید می‌کنند. مطالعه خودش اصالت است، پس هنرمندان چوق این رفتار اصیل را حمایت می‌کنند.