آموزش، توانمندسازی، اشتغال

آکادمی مد و طراحی پوشاک ایران مجموعه‌ای است با هدف یافتن و رفع خلاء های صنعت نساجی و پوشاک که فعالیت خود را با آموزش در حوزه طراحی لباس آغاز کرده است که شامل سه بخش ۱- دپارتمان آموزش، ۲- دپارتمان کارورزی، ۳- دپارتمان جشنواره سالانه است. این آکادمی با کمک هر کدام از دپارتمان های خود به نیازسنجی در صنعت نساجی و نیروهای متناسب با آن نیازها می پردازد. فعالیت های آکادمی مد و طراحی پوشاک ایران بین صنعت و جامعه مد، ارتباط برقرار می کند و سعی دارد که خلاء صنعت را با پر کردن فاصله بین صنعت نساجی و صنعت مد در ایران، پر کند. همچنین جشنواره سالیانه فرصتی برای ارائه چالش های صنعت نساجی و همچنین صنعت مد است، که توسط دانش آموختگان حل می شود. این مجموعه با تیم خلاق خود تاکنون توانسته بیش از 300 درس توسط 28 مدرس حرفه ای برای بیش از 1350 دانشجو ارائه دهد.