شرکت ستارگان نوآوری داوین در نظر دارد برای تکمیل کادر و همچنین ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری خطرپذیر از میان علاقه‌مندان به زیست‌بوم نوآوری برای جایگاه کارشناس مالی دعوت به همکاری نماید

 

شرح مسئولیت‌ها و وظایف :

 • ثبت اسناد حسابداری
 • بایگانی اسناد حسابداری
 • دریافت و پرداخت
 • تشکیل و تکمیل پرونده پرسنلی
 • محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان
 • ثبت مرخصی کارکنان
 • تهیه فرم های اداری
 • انجام امور محوله از سوی حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی
 • انجام امور مربوط بیمه و مالیات
 • تهیه گزارشات مالی
 • توانایی تهیه کاربرگ‌های مالی