شرکت ستارگان نوآوری داوین در نظر دارد برای تکمیل کادر و همچنین ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری خطرپذیر از میان علاقه‌مندان به زیست‌بوم نوآوری برای جایگاه کارشناس سرمایه‌گذاری دعوت به همکاری نماید

 

شرح مسئولیت‌ها و وظایف :

  • مستند سازی و آرشیو کسب‌وکارها
  • گردآوری و تجمیع اطلاعات کسب‌وکارها
  • تهیه گزارش صورت‌های مالی کسب‌وکارها
  • شرکت در جلسات ارزیابی کسب‌وکارها و تهیه صورت جلسات
  • ارزیابی و تهیه گزارش اولیه طرح‌های کسب‌وکارها
  • همکاری موثر با سایر واحدها و امور مربوط به حسابرسی
  • بررسی عملكرد و ارزيابی شركت‌های مورد سرمايه گذاری و مشاركتی
  • بررسی دوره‌ای عملكرد حوزه‌های مختلف سرمايه‌گذاری و تعيين انحرافات
  • انجام امور دفتری مربوط به سرمایه‌گذاری
  • سایر امور مربوطه