M1 Publisher – یکی از ناشران موفق بازی در منطقه MENAاست. این شرکت دارای دو بخش مجزا برای انتشار بازی های موبایل و همچنین بازی های کامپیوتری است. این شرکت در حال حاضر 3 عنوان در طیف وسیعی از ژانرها و برای طیف وسیعی از مخاطبان منتشر کرده است.