-ایجاد فضایی آکوستیک و مجهز برای استفاده همزمان چندین هنرمند هم در رکورد صوت و هم تصویر

-استفاده از سازهای فولکلور در رکورد و نشر صوتی و تصویری آثار

-ساخت مکانی فرهنگی و هنری و ارزشمند جهت استفاده دیگر خوانندگان کشور جهت تلفیق و آموزش به نوآموزان