مدیریک گیم شرکت ناشر و توسعه دهنده بازی های ویدیویی است که در سال 2008 با هدف توسعه و انتشار بازی های موبایل و رایانه شخصی AAA در منطقه MENA تأسیس شد. در حال حاضر یکی از بزرگترین ناشران و توسعه دهندگان منطقه است که بیش از 15 بازی توسعه یافته و 50 بازی منتشر شده را در کارنامه خود دارد. در حال حاضر، مدریک دفاتری در دبی و برلین دارد.