آنچه بر ماه‌بانو گذشت …

تو باید به ماه‌بانو کمک کنی تا سرنخ‌های متفاوت رو پیدا کنه و از داستان پر رمز و راز سر در بیاری! با حل معمای داستان در مراحل مختلفِ این بازی معمایی جدید، گره داستان رو باز کن و جزیره پدریِ ماه‌بانو رو از نو بساز! ویژگی‌های بازی معمایی ماه‌بانو: مراحل خیره‌کننده داستانی رازآلود، پر از چالش و درگیرکننده گرافیک زیبا تزئین دلخواه جزیره با ساختمان‌ها و کاشی‌های مختلف موسیقی جذاب کاراکترهای زیبا مخاطبان این بازی خانم های جوان و بزرگسال هستند.