قصه خانه با هدف تولید محتوای به روز و جذاب و ذائقه ساز در حوزه قصه و داستان شکل گرفته است و در این راستا توجه ویژه ای به ادبیات کهن ایران دارد. به دنبال گردآوری قصه های مختلف مربوط به فرهنگ ایران است. تولید محتوای داستانی در دو بخش انجام میشود: -ادبیات کهن، بازنویسی و روایت صوتی و تصویری داستان های عامیانه و کلاسیک ایران -گردآوری و روایت داستان های زیسته و زندگی شفاهی مخاطبان فارسی زبان از زبان خودشان میپردازد که تاکنون به این شیوه انجام نشده است. این بخش نقطه عزیمتی است به سمت تدوین تاریخ شفاهی فارسی زبانان