خانه شتاب‌دهی و توسعه ماهد

خانه شتاب‌دهی و توسعه ماهد «خشت»، در واقع یک استارتاپ استودیو، برای حمایت، توسعه، شتاب‌دهی و در پاره‌ای مواقع ایجاد کسب و کارهای تخصصی در حوزه‌های مختلف موضوع «سبک زندگی» می‌باشد، که با حمایت و هدایت خانه ماهد، به عنوان شرکت مادر تخصصی، شکل گرفته و از زیرساخت‌ها، دانش، تجربه و مربی‌گری (منتورینگ) ماهد، برای توسعه کسب و کارهای تخصصی این حوزه استفاده می‌نماید.