بعنوان سرمایه گذار آرمان ما بر آن است تا با بهره‌گیری از تجربه‌ی متخصصان و عملکرد منحصربه‌فرد استعداد‌ها، مشاوران و اساتید خبره‌‌ی خود و نیز شبکه‌ای قدرتمند از ارتباطات به عنوان پشتوانه‌ای دلگرم‌کننده و همچنین فرآیند باکیفیت و کم‌نظیر طراحی شده برای همراهی تیم‌های تحت پوشش، بتوانیم پرچم‌دار نسل نوینی از سرمایه‌گذاری هوشمند، در صنعت آموزش باشیم.