ارائه ی قالب های هنری جدید و ایده های نو برای معرفی و تولید محصولات فرهنگی و دینی تولید قطعات استودیویی و کلیپ های کوتاه صوتی