دوسل یک شبکه ارتباطی برای فعالین حوزه موسیقی است که قصد دارد فضایی پویا برای موزیسین‌ها و فعالین حوزه موسیقی ایجاد کند و به ارتباط‌سازی، تعامل و همکاری آن‌ها کمک کند.