یکی از حلقه های مفقوده در صنعت نشر ایران ارتباط ناشر و نویسنده ایرانی با فضای بین الملی است آزانس ادبی دایره مینا تاسیس شده تا بازار نشر ایران سهم فروش بزرگتری در سطح بین المللی برای خودش داشته باشه.