دانشیار برای پشتیبانی و ایجاد استانداردهای جدید در سیستم آموزش الکترونیکی طراحی شده است. که بستری مناسب برای یادگیری در اختیار دانش‌پذیران و اساتید قرار می‌دهد. این پلتفرم کار خود با آموزش آنلاین مراکز آموزشی و دانشگاه‌های معتبر آغاز کرد. با کسب رضایت 100 درصدی از این مراکز، حوزه فعالیتش را به آموزشگاه‌ها و سازمان‌ها گسترش داد. به طور کلی می توان گفت که پلتفرم دانشیار با سابقه 5 ساله خود تا به امروز افتخار میزبانی بیش از 66 هزار کاربر در 50000 رویداد آموزشی را داشته است.