-انواع خدمات مرتبط با سلامت و درمان را در محیطی امن و مطمئن به کاربران ارائه می دهد.

-متقاضیان دریافت خدمات این سامانه پس از ورود به سایت و یا اپلیکیشن مشوِرَپ به صدها پزشک متخصص در تمامی حوزه های تخصصی مورد نیاز دسترسی خواهند داشت.