کسب و کار صادرات خدمات آموزشی

در دنیای امروز، اندازه گیری سواد علمی و آموزشی فرد فقط داشتن مدرک کافی نیست. در جامعه امروز علاوه بر تحصیلات علمی و آکادمیک، افراد باید در دوره ها و کلاسهای آموزشی و با پیشرفت همزمان در این دو مقوله و به صورت مکمل شرکت کنند تا بتوانند سطح سواد علمی و اجتماعی خود را ارتقا دهند. موسسه اشراق با آگاهی از این موضوع سعی دارد تا با شرکت در دوره های مختلف آموزشی و عملی این فرصت را به دانشجویان بدهد تا با شرکت در این دوره ها توانایی های خود را بهبود بخشند. موسسه اشراق دوره های مختلفی را برای دانشجویان سراسر دنیا در بهترین دانشگاه‌های ایران ارائه می کند. موسسه اشراق پل ارتباطی متقاضیان دانشگاه برای رسیدن به ایران و ادامه تحصیل در دانشگاه های معتبر آن است. ترجمه مدارک، اخذ ویزا و آموزش زبان فارسی نیز از خدمات اشراق استادی است.