021-88382662

team members - شرکت سرمایه گذاری داوین

هیأت مدیره

نوید نظری

نوید نظری

رئیس هیأت مدیره

حجت الاسلام دکتر محمدحسین نواب

حجت الاسلام دکتر محمدحسین نواب

عضو هیات مدیره

کمیته سرمایه‌گذاری

محمود کلانتری

محمود کلانتری

عضو کمیته سرمایه گذاری

حسین خسروی

حسین خسروی

عضو کمیته سرمایه گذاری

سید مهدی سادات رسول

سید مهدی سادات رسول

عضو کمیته سرمایه گذاری

تیم سرمایه‌گذاری

پیمان لطفی

پیمان لطفی

مدیر سرمایه‌گذاری

علیرضا حسین‌خواه

علیرضا حسین‌خواه

کارشناس سرمایه‌گذاری

امین پیرایش

امین پیرایش

مشاور سرمایه گذاری

بهنام انبارلویی

بهنام انبارلویی

مشاور سرمایه گذاری

پدرام فرزین

پدرام فرزین

مشاور سرمایه‌گذاری

افهم پوراحمد

افهم پوراحمد

مشاور سرمایه‌گذاری

امیرحسین صادقی

امیرحسین صادقی

مشاور سرمایه گذاری

حسن کریمی قدوسی

حسن کریمی قدوسی

مشاور سرمایه گذاری

دکتر هاشم کیانی

دکتر هاشم کیانی

مشاور منابع انسانی

علی حسن نژاد

علی حسن نژاد

مشاور سرمایه‌گذاری

تیم مالی-اداری

مهرداد نوروزلو

مهرداد نوروزلو

مدیر مالی و اداری

وحید ابراهیمی

وحید ابراهیمی

کارشناس ارشد مالی و اداری

محمدهادی وحید

محمدهادی وحید

مسئول دفتر حوزه مدیریت

مالک نوروزی

مالک نوروزی

کارمند واحد اداری

مهرداد نوروزلو

مهرداد نوروزلو

مدیر مالی و اداری

درباره مهرداد نوروزلو

وحید ابراهیمی

وحید ابراهیمی

کارشناس ارشد مالی و اداری

درباره وحید ابراهیمی

محمدهادی وحید

محمدهادی وحید

مسئول دفتر حوزه مدیریت

درباره محمدهادی وحید

مالک نوروزی

مالک نوروزی

کارمند واحد اداری

درباره مالک نوروزی

پیمان لطفی

پیمان لطفی

مدیر سرمایه‌گذاری

درباره پیمان لطفی

علیرضا حسین‌خواه

علیرضا حسین‌خواه

کارشناس سرمایه‌گذاری

درباره علیرضا حسین‌خواه

محمود کلانتری

محمود کلانتری

عضو کمیته سرمایه گذاری

درباره محمود کلانتری

حسین خسروی

حسین خسروی

عضو کمیته سرمایه گذاری

درباره حسین خسروی

سید مهدی سادات رسول

سید مهدی سادات رسول

عضو کمیته سرمایه گذاری

درباره سید مهدی سادات رسول

نوید نظری

نوید نظری

رئیس هیأت مدیره

درباره نوید نظری

حجت الاسلام دکتر محمدحسین نواب

حجت الاسلام دکتر محمدحسین نواب

عضو هیات مدیره

درباره حجت الاسلام دکتر محمدحسین نواب

امین پیرایش

امین پیرایش

مشاور سرمایه گذاری

درباره امین پیرایش

بهنام انبارلویی

بهنام انبارلویی

مشاور سرمایه گذاری

درباره بهنام انبارلویی

پدرام فرزین

پدرام فرزین

مشاور سرمایه‌گذاری

درباره پدرام فرزین

افهم پوراحمد

افهم پوراحمد

مشاور سرمایه‌گذاری

درباره افهم پوراحمد

امیرحسین صادقی

امیرحسین صادقی

مشاور سرمایه گذاری

درباره امیرحسین صادقی

حسن کریمی قدوسی

حسن کریمی قدوسی

مشاور سرمایه گذاری

درباره حسن کریمی قدوسی

دکتر هاشم کیانی

دکتر هاشم کیانی

مشاور منابع انسانی

درباره دکتر هاشم کیانی

علی حسن نژاد

علی حسن نژاد

مشاور سرمایه‌گذاری

درباره علی حسن نژاد