خانه ماهد از سال ۱۳۹۱ در زمینه جهاد فرهنگی فعالیت خود را با یک تیم خلاق آغاز کرده است و در زمینه تولید محصولاتی کاربردی در حوزه سبک زندگی فعالیت میکند. اهالی خانه ماهد هنرمندانی هستند که درد گذشتن از هویت را دارند و برای آن تلاش می کنند. حرفشان این است که در این دنیای جدید می توان اصیل زندگی کرد، با هویت و ریشه دار بود و همراه این تغییراتِ سریع، پیش رفت. برای پیشبرد این نگاه، چند اتاق در خانه ماهد ایجاد کرده اند: اتاق «محیا»: اتاق هیئت و مقاومتِ خانه ماهد است که با هدف احیای هویت اصیل در اجرای مناسک مذهبی و همراه کردن زندگی امروز با قهرمانان واقعی ملی و مذهبی مان بنا شده است.

 

شرح مسئولیت ها و وظایف :

 • برنامه ریزی دوره جامعه پذیری کارکنان جدید و اطلاع رسانی به واحدهای مربوطه
 • راهنمایی و آشنا ساختن کارمند جدید با سازمان یا شرکت، شغل و وظایف شغلی اش
 • حفظ گزارشات و مستندات مربوط به روند استخدام ها و همکاری در فرآیند جذب نیروها
 • ورود و بروز رسانی اطلاعات شخصی و سازمانی کارکنان، برنامه های آموزشی و … در نرم افزار آموزش
 • همکاری در تهیه و اجرای برنامه عملیاتی و اهداف در حوزه سرمایه انسانی
 • همکاری به تدوین و آماده سازی شرح شغل و شرایط احراز مشاغل
 • همکاری در انجام نیاز سنجی آموزشی بر اساس شغل و شاغل به منظور تعیین نیازهای آموزش کارکنان
 • همکاری در برنامه ریزی آموزشی بر اساس نیاز سنجی صورت گرفته به منظور تهیه تقویم آموزشی شرکت
 • همکاری و هماهنگی با سایر واحدها جهت اجرای برنامه های رفاهی، سمینارها و گردهمایی ها
 • همکاری و انجام هماهنگی های لازم جهت اطلاع رسانی های واحد منابع انسانی به منظور جذب نیرو
 • انجام تمامی هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات واحد منابع انسانی با سایر واحدها و جلسات مدیر ارشد منابع انسانی
 • همکاری در تهیه و نهایی نمودن تمامی گزارش های مربوط به واحد منابع انسانی
 • مشارکت در انجام پروژه سنجش میزان رضایت پرسنل به صورت سالانه و تحلیل نتایج به صورت آماری
 • همکاری در تمامی اطلاع رسانی های مربوط به واحد منابع انسانی و اطلاع رسانی های مربوط به سایر واحد ها اعم از : تضمین کیفیت، HSE و …
 • پیگیری مسائل مربوط به مزایا و بیمه های تکمیلی درمانی، مسئولیت مدنی کارفرما و عمر و حادثه پرسنل
 • رسیدگی به پرونده های بیمه تکمیلی همکاران و انجام اقدامات لازم در تکمیل مدارک و نهایی نمودن لیست ماهیانه و سالیانه شرکت بیمه طرف قرارداد