فرم درخواست

با تکمیل و ارسال مستندات لازم ، ما درخواست ، شما را دریافت خواهیم کرد و در بررسی اولیه در نوبت پذیرش و سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت . لطفا اطلاعات را کامل و با دقت تکمیل نمایید

پس از تکمیل فرم طبق موارد مد نظر و ارسال فایل ارائه، حداکثر تا دو هفته کاری نتیجه ارزیابی اولیه از طریق ایمیل خدمت شما اعلام خواهد شد . ضمنا میتوانید با کد پیگیری که پس از درخواست به شما داده می شود وضعیت درخواست خود را پیگیری نمایید


توجه داشته باشید که فایل ارائه عنوان های زیر را پوشش دهد

 • مسئله
 • راه حل
 • معرفی محصول
 • اندازه بازار
 • بیزینس مدل
 • استراتژی های بازاریابی
 • تعداد مشتریان فعلی و سهم هر کانال بازاریابی
 • رقبا و مزیت رقابتی کسب و کار شما
 • تعداد اعضای تیم و تخصص هر یک
 • نحوه ی توزیع سهام بین هر یک از سهامداران
 • نمودار درآمد و هزینه در سال جاری
 • میزان سرمایه مورد نیاز و پیشنهاد مشخص
 • نحوه استفاده از سرمایه در توسعه کسب و کار

فرم درخواست

برای ارسال فرم درخواست شماره موبایل خود را وارد کنید :

پیگیری درخواست

جهت اطلاع از آخرین وضعیت پرونده شما ، لطفا کد پیگیری خود را وارد نمایید