021-88382662

شرکت سرمایه گذاری داوین - شرکت سرمایه گذاری بروی استارت آپ های موفق

تماس با ما

اطلاعات تماس

دفتر شرکت ستارگان نوآوری داوین 021-88382662

پست الکترونیکی

روابط عمومی Hi@davinventures.ir

آدرس

میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر، ساختمان تدبیر ایران، طبقه چهارم، شرکت ستارگان نوآوری داوین

فرم تماس آنلاین