نکسینولب با هدف ایجاد بستری برای ارتباط موثر مجموعه‌های معتبر اکوسیستم استارتاپی با نوآوران و کارآفرینان جوان این مرز و بوم ایجاد شد. در حال حاضر نکسینولب با حضور بیش از 470 مشاور و متخصص استارتاپی از سراسر ایران و ده‌ها محتوای آموزشی کسب و کار، تلاش می‌کند تا به مرور پاسخی درخور به نیازهای آموزشی کارآفرینان و کسب و کارهای استارتاپی کشور ارائه نماید.