سامانه مدیریت هوشمند مراکز آموزشی و پلتفرم جلسات آنلاین سامانه برگزاری وبینار و کلاس آنلاین نرم افزار مدیریت مدارس که هر آنچه مدیران، معلمان، دانش آموزان و اولیای آنها برای پیش برد اهداف خود در حوزه آموزش نیاز دارند را در یک اپلیکیشن جامع با سطوح دسترسی مختلف ارائه کند.