شتابدهنده تخصصی سرگرمی و اسباب بازی این شرکت با گرد هم آوردن متخصصان مجرب و با تجربه کشور در حوزه سرگرمی و صنایع خلاق بویژه اسباب بازی و سرگرمی، ضمن شناسایی نیازها و پتانسیل های کشور، به شناسایی، جذب، آموزش، هدایت، راهبری، سرمایه گذاری و حمایت از افراد و تیم های استارتاپی مستعد می پردازد.

با در اختیار قراردادن فضای کاری مناسب، سرمایه گذاری ریسک پذیر و منتورینگ توسط افراد با تجربه و چهره های شناخته شده در این صنعت تیم ها را برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، یاری می رساند.