خدمات حقوقی

دادیاب با تلاش و کوشش جمعی از علاقمندان شکل گرفته که معتقد بودند نظام ارائه خدمات حقوقی در کشور دارای نقایصی است و می‌توان با ایجاد بسترهای تعاملی به ارائه خدمات حقوقی در فضای مجازی با بر طرف کردن بخشی از نواقص پرداخت. ما دادبانان در دادیاب باورمان این است که می‌توان با ترویج شفافیت در ارائه خدمات حقوقی و دسترس پذیر کردن این خدمات از طریق توسعه نرم‌افزاری شایسته، به یک سامانه تعاملی چند وجهی رسید. دادبانان اکنون دادیاب را به ساحل آرامش رسانده‌اند تا کلیه مخاطبان ما با آرامش خیال خدمات حقوقی مورد نیاز خود را در وبسایت دریافت کنند.