سامانه مدیریت آموزش تراز

سامانه مدیریت آموزش تراز که در آن آموزش مجازی، کلاس های آنلاین، تکالیف آنلاین، آزمون های آنلاین تستی و تشریحی برای مدارس و معلمان برگزار میشود.