تلاش می کنیم با نشری فراگیر، محتوای کاربردی، موثر و کارامد را برای  پدر و مادرها، مربیان و فعالان حوزه کودکی فراهم کنیم تا همه‌ی کودکان و پدر و مادرهایشان در هرجای این سرزمین برشاخسار سبز بالندگی، مسوولیت پذیری و عدالت نغمه‌ی شادی و رویش سر دهند و دنیا را به جایی دوست داشتنی تر از قبل تبدیل کنند.