مشروح رویداد ۶۴ داوین

روز دوشنبه سی و یکم مردادماه، خیابان سمیه را می‌شد با بوی خلاقیت و امید استشم...